Jak oddać nasienie do badania?

W obliczu męskiej niepłodności, w obliczu obniżonej płodności mężczyzny, będziemy mówili o konieczności wykonania odpowiednich badan, dzięki którym będzie można mieć pewne nadzieje na poprawę lub też będzie można jasno określić, iż mamy do czynienia z całkowitą bezpłodnością.

 

Jednocześnie będzie można określić, w którym kierunku podążać, aby móc poprawić swoją płodność. W tym miejscu jednakże musimy jasno zapytać o to, jakie kroki powinniśmy podjąć, jakie badania wykonać? Tutaj na pewno będziemy wskazywali na seminogram, na podstawowe badanie męskiego nasienia, męskich plemników, dzięki któremu będziemy wiedzieli więcej. Oczywiście musimy w tym miejscu w jasny sposób zapytać o to, w jaki sposób to nasienie należy badać, w jaki sposób je przekazać do badania. Przede wszystkim mężczyzna przed oddaniem nasienia do badania powinien zachować około 3 do 5 dni wstrzemięźliwości od stosunku seksualnego, gdyż wówczas ilość i jego jakość będzie odpowiednia do badania. Próbkę nasienia pobiera się poprzez masturbację, którą należy wykonać bezpośrednio przed oddaniem nasienia do badania. Można to zrobić na miejscu w danej klinice, w danym laboratorium jeśli istnieją ku temu odpowiednie warunki, ale jeśli tego nie ma, to można to uczynić we własnym domu, ale ważne jest, aby bardzo szybko próbkę owego nasienia przywieźć na miejsce badania.

Nasienie powinno być oddawana do specjalnego pojemnika, do sterylnego pojemnika, aby móc mówić o zachowaniu wszystkich jego ważnych parametrów i aby nie doszło do żadnych przekłamań. Przed oddaniem nasienia do badania, należy również oddać mocz oraz dokonać umycia części intymnych, ale bez użycia mydła oraz innych detergentów. Tak oddane nasienie do badania będzie dawało nam gwarancję tego, że jego parametry będą odzwierciedlały stan faktyczny, a na tym nam przecież najbardziej zależy, to jest przecież element kluczowy w walce o potomstwo, o posiadanie własnego potomstwa. Warto więc nasienie oddawać w renomowanych miejscach, klinikach i laboratoriach.